Accentures partnerskap på Di Digital Startup Tour


Vi har inom den svenska startupscenen sett en rad lyckade exempel på fantastiska idéer som förverkligats och fått genomslag långt utanför Sveriges gränser. Accentures övertygelse är att digital innovation gagnar alla, inklusive de storbolag som ibland även riskerar att tappa delar av sin affär. Att hela tiden sporras till innovation genom att utmanas av snabbfotade, modiga och kreativa start ups tror vi skapar lösningar och samarbeten som bidrar till att förbättra, effektivisera och skapa nytt. 

Vi vill därför genom vårt partnerskap med Di Digital Startup Tour hjälpa till att säkra återväxten inom den svenska startupscenen och hålla den digitala innovationstakten – inom alla delar av samhället – uppe. 

I syfte att engagera studenter i att lösa digitala utmaningar, utveckla nya tjänster, produktkoncept eller affärsmodeller, arrangerar Accenture parallellt med Di Digital Startup Tour även Accenture Tech Innovation Challenge – ATIC här:  www.accenture.se/atic

Vilka är vi?

Accenture arbetar i gränslandet mellan it och affär. Vi kombinerar djup branschkunskap - i fler än 40 branscher - , tekniskt kunnande, innovation och utmärkt leveransförmåga för att hjälpa våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden.

Vi är verksamma inom digitalisering, strategi, konsulttjänster, it och verksamhetsoptimering och genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. 

Accenture har stark digital närvaro både globalt och lokalt. Under 2013 stärktes vår digitala kapacitet ytterligare i och med förvärvet av Fjord, en global designbyrå som är specialiserad på digitala upplevelser och tjänster och under 2015 förvärvade vi svenska Brightstep, ett konsultbolag helt inriktat på digitala affärer.
För närvarande är vi 375 000 personer som arbetar på Accenture i 120 länder, varav 1000 är verksamma i Sverige. Läs mer om oss på www.accenture.com


Vad erbjuder vi vinnaren?

För att vinnaren av Startup Tour ska få en kickstart i att komma vidare med sin idé/produkt vill vi på Accenture bidra med det vi kan bäst; det vill säga hjälpa bolag att gå från idé till genomförande. Tillsammans med vinnaren sätter vi ihop ett team av erfarna designers, affärskonsulter och utvecklare för att coacha och stötta i att t ex konceptualisera lösning, skapa hållbara och skalbara affärs- och operativmodeller samt säkerställa en framgångsrik expansion i Sverige och utomlands.På scen

Sara Sjöberg
Digital transformation lead, Accenture Interactive

Sara arbetar med att stötta svenska och internationella storbolag med sin digitalisering. Sara har erfarenhet av de flesta branscher och driver digitalt arbete över hela skalan från innovation och design till e-handel, marknadsföring, operativmodell och lansering.

Läs mer

Robert Sabelström
Consultant, Entrepreneur & Digital business expert, Accenture

Robert har 10+ års erfarenhet av digital innovation, såväl som entreprenör i egna start-ups, som affärsängel och rådgivare. Idag hjälper han Accenture’s kunder att initiera egna start-ups samt att trimma deras digitala marknadsföring och försäljning.

Läs mer